ویژگی‌های بنیادی کودک درون

 

ویژگی‌های بنیادی والدین درون و کودک درون در لیست زیر ارائه شده است:

         ویژگی‌های کودک درونی                                          ویژگی‌های والدین درونی

                  احساساتی                                                       منطق گرا – عقلانی

                   فردگرا                                                                                 جامعه گرا

                   خیالاتی                                                                                واقع گرا

                   صاف و ساده، بی‌غل و غش                                                       مجرب

                   باز، رک، بازی را دوست دارد                                              بسته (تودار)، جدی

                    پرشور، با هیجان، سرشار از انرژی                                       ساکت، متین

                     روندگرا                                                                             نتیجه‌گرا

       هیجان کاری که می‌خواهد انجام دهد مهم است    ///         حرف‌هایی که دیگران می‌زنند مهم است

کودک درون

آیا می‌توانید فرق بین لیست «الف» و «ب» را در مورد خودتان ببینید؟ اگر تعلیمات داده شده را عیناً اعمال کرده باشید، احساسات و اندیشه‌های لیست «الف» را تحت رهبری کودک درونتان پدید آورده‌اید. در بیانات موجود در لیست «ب» والدین درونی که دارای احساس مسئولیت است، سنگینی می‌کند.

کودک-درون-چیست؟

گفتگوی درونی

بین کودک درون و والدین درونی انسان‌هایی که از زندگی روانی سالمی برخوردار هستند مدام یک نوع گفتگو و مکالمه در جریان است. هر دو طرف با یکدیگر آشنا هستند و مرزهایشان را می‌شناسند و به ارزش‌هایشان احترام می‌گذارند.

این گفتگوی درونی:

* حالت مکالمات بیرونی اطراف کودک در حال رشد هست که به مرور معطوف به درون شده است.

* کودک درون و والدین درون یک اسلوب و شیوه‌ی برقراری ارتباط مختص به خود را دارند.

* ژرف است.

* همیشه، در همه جا و در هر شرایطی ادامه دارد.

* برای درک آن بایستی یک ناظر خوبی بود؛ زیرا در سطح یک نیروی مشخص و نامشخص قرار دارد.

اگر فردی یک دوران کودکی طبیعی را سپری کرده و در یک حیات خانوادگی سالمی پرورش یافته باشد، والدین درونی و کودک درونی خود را حس کرده و بین آنها موازنه برقرار می‌کند.

ویژگی های کودک درون

اگر شخصی در یک محیط خانوادگی سالمی پرورش نیافته باشد بین والدین درونی و کودک درونی تعادلی وجود ندارد؛ یا والدین درونی و یا یک کودک درونی غیرعادی که رشدش متوقف شده است، در شخصیت او نقش اول را ایفا می‌کند.

شخصیت اشخاصی که توانسته‌اند کودک درونشان را سالم پرورش دهند، «واقعی» است؛ چون این شخصیت، افکار، احساسات و رفتار مختص فرد را نشان می‌دهد. این افراد با کودک درونشان پیوند قوی دارند و مدام با کودک درون در حال ارتباط می‌باشند. بی‌اعتنایی، پست انگاری و بی‌ارزش پنداشتن کودک درونی مطرح نیست.

آزمون-شناخت-کودک-درون