کودک درون با تمام دغدغه ها و مدل های متفاوتش می‌تواند از طریق طراحی و نقاشی ظاهر شود. طراحی یک ارتباط مستقیم با بخش ناخودآگاه دارد و حاوی اطلاعات روانشناختی زیادی است که عمق روان یک فرد و کودک درونش را می‌توان از طریق آن احساس کرد.

کودک درون، خواسته‌ها، کمبودها، ترس‌ها، آرزوها، آزردگی‌ها، دردها و … را از طریق نقاشی بیان می‌کند. 

تفسیر نقاشی کودک درون

برای این که کودک درون خود را در نقاشی‌هایش شناسایی کنید قبل از آنکه شروع به نقاشی کشیدن کنید باید خود را در موقعیتی آرام قرار دهید، چشم‌هایتان را ببندید و ۱۵ دقیقه خود را در سن بین ۳ تا ۸ سال تصور کنید. سپس خود را در محیط خانواده تصور کنید. آیا شما شاد و پرانرژی و هیجان زده هستید و از زندگی لذت می‌برید؟ آیا شما جدی، غمگین و ناامید از زندگی هستید؟ اگر کودکی غمگین و جدی هستید سعی کنید آخرین تجربه شادی را که به عنوان یک کودک داشتید، به یاد آورید.

در ادامه خود را در تعامل با اعضای خانواده و سپس در ارتباط با همبازی‌هایتان که در همسایگی خانه یا مدرسه شما هستند، ببینید. توجه کنید در برابر رفتارهای اعضای خانواده‌تان چگونه عکس العمل نشان می‌دهید و با دوستان و همبازی‌های خود کنار می‌آیید و از بازی و ارتباط با آن‌ها لذت می‌برید یا نه.

سرانجام شروع به کشیدن نقاشی کنید البته با دست غیر معمول خود ( مثلا اگر راست دست هستید این نقاشی را با دست چپ باید بکشید) قرار نیست موضوع خاصی را نقاشی کنید. همینطور که به دوران کودکی فکر می کنید و خود را در آن زمان تجسم می کنید قلم را در دست غیر معمول گرفته و بر روی صفحه کاغذ بگردانید. خط خطی کنید، دایره بکشید و هر چیز که جاری شد بگذارید بر روی کاغذ نقش ببندد. سپس به سراغ برگه های بعدی بروید و به نقاشی ادامه دهید. در برگه های دوم و سوم (که شاید حدود ۱۰ دقیقه از نقاشی کشیدن شما گذشته باشد) طرح های شما برای ما مفهوم پیدا می کند و می توانیم آنها را تفسیر کنیم.

ارسال نقاشی کودک درون
دومین یا سومین نقاشی خود را برای ما ارسال کنید تا ان را برای شما به رایگان تفسیر کرده و همراه با نتیجه نقاشی، فایل های آموزشی مرتبط با تفسیر نقاشی تان را برای تان ارسال کنیم.

 

آشتی با کودک درون