0
0

بایگانی‌ها: آزمون‌ها

438 بازدید

آیا کودک‌درون شما آزرده است؟

ادمین 15
{“questions”:{“45fg1”:{“id”:”45fg1″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”\u0648\u0642\u062a\u06cc \u0645\u06cc\u200c\u062e\u0648\u0627\u0647\u0645 \u06cc\u06a9 \u06a9\u0627\u0631 \u062c\u062f\u06cc\u062f\u06cc \u0631\u0627 \u0634\u0631\u0648\u0639 \u06a9\u0646\u0645\u060c \u062d\u0633 \u062a\u0631\u0633 \u0648 \u0646\u06af\u0631\u0627\u0646\u06cc \u062f\u0627\u0631\u0645. “,”desc”:””,”hint”:”\u062f\u0631 \u0634\u0631\u0648\u0639...
 
ادامه مطلب
question